Zastosowanie klauzul rozsądku wielką szansą dla dłużnik

Dodane przez Dalman (Firma), Czwartek, 28 Wrzesień, 2017  21:51

Opis oferty:

ROZPOCZNIEMY OD MEDIACJI Z DŁUŻNIKAMI - POPROWADZIMY - NIE ZWLEKAJ -
ZŁOŻENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ TO DOPIERO DRUGI KROK

Tel. 781219446 mail; capitalkancelaria@interia.pl

Już od początku 2015 r. każda osoba fizyczna zadłużona w nadmiernym stopniu może liczyć na kompleksowe skuteczne umorzenie długów. Skończył się czas, kiedy niewypłacalny dłużnik uwikłany w spiralę odsetek skazany był na wieczny pobyt w " szarej strefie", bez możliwości odzyskania normalnej pozycji społecznej.

Zastosowanie klauzul rozsądku wielką szansą dla dłużnik
Przesłanki bezwzględnego oddalenia wniosku o upadłość, tj. sytuacje, w których sąd jest związany przepisami prawa nie pozwalającymi na jego większą autonomię, zasadniczo nie budzą wątpliwości. Są to okoliczności, w których dłużnik chciał doprowadzić do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stan, bądź swoim rażąco niestarannym zachowaniem takowe sytuacje spowodował.
Istnieją jednak przypadki, w których sąd co do zasady oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na ziszczenie się określonych przesłanek, ale w pewnych sytuacjach ma możliwość zastosowania tzw. klauzul rozsądku. Klauzule te pozwalają na przeprowadzenie postępowania i ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające ich zastosowanie.

1.

Pierwszym takim przypadkiem, który wskazują przedmiotowe przepisy, jest oddalenie wniosku o upadłość w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzono już w ciągu ostatnich 10 lat postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeżeli to postępowanie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. Po mimo ziszczenia się opisanej przesłanki sąd stosując tzw. klauzule rozsądku, czyli kierując się względami słuszności lub humanitarnymi, może ogłosić upadłość konsumencką dłużnika.

2.

Drugi przypadek względnego oddalenia wniosku dotyczy okoliczności, w której w ciągu 10 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o upadłość ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono z uwagi na nierzetelne zachowanie się dłużnika, tj. nierealizowanie planu spłaty. Jednakże w takim przypadku sąd każdorazowo analizuje wniosek dłużnika i ocenia czy w danym przypadku powinny zostać wzięte pod uwagę względy słuszności czy też humanitarne.

3.

Po trzecie, w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat, dłużnik będąc przedsiębiorcą wbrew obowiązkowi nie złożył wniosku o własną upadłość, sąd oddala wniosek. Także jednak i w takiej sytuacji sąd po przeanalizowaniu okoliczności uzasadniających wniosek, może go uwzględnić kierując się klauzulą rozsądku.

4.

Czwarty przypadek oddalenia wniosku dotyczy sytuacji, w której w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Tytułem wyjaśnienia – przesłanka ta zostanie uznana za spełnioną, jeśli zapadł konstytutywny wyrok w sprawie z powództwa wierzyciela, bądź wydany został wyrok na skutek zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek bezpłatnej czynności uzyskała korzyść, albo została zawarta ugoda w sprawie z powództwa wierzyciela w trybie tzw. skargi pauliańskiej (zaskarżenie czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela).
Także i w opisanych wyżej sytuacjach sąd może dojść do wniosku, że zasadne jest zastosowanie klauzuli rozsądku, skutkujące uwzględnieniem wniosku o upadłość.

5.

Jeżeli wobec dłużnika w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką prowadzono postępowanie upadłościowe, w efekcie którego umorzono całość lub część zobowiązań dłużnika, wówczas co do zasady wniosek o upadłość konsumencką również nie zostaje uwzględniony. Podobnie jednak jak w przypadkach wyżej opisanych i tutaj wymiar sprawiedliwości, poza zbadaniem czy potencjalny upadły chciał doprowadzić do swojej niewypłacalności bądź do jej zwiększenia, może zastosować omawiane klauzule rozsądku.
Podsumowując, jeśli upadły mimo dochowania należytej staranności ponownie stał się niewypłacalny lub stan tej niewypłacalności się zwiększył, sąd uwzględni wniosek o upadłość. Ponadto może to zrobić opierając się też o względy słuszności czy też humanitarne także w sytuacji, gdy do niewypłacalności doszło z powodu niedbalstwa dłużnika pod warunkiem, że nie było ono rażące.

6.

Ostatnią okolicznością mającą wpływ na oddalenie wniosku o upadłość jest podanie w nim informacji nieprawdziwych lub niezupełnych. Także jednak i w tym przypadku dłużnik może liczyć na przychylne spojrzenie sądu pod warunkiem, ze niezgodność z prawdą lub niezupełność nie mają charakteru istotnego lub zachodzą okoliczności pozwalające uwzględnić sądowi wniosek z uwagi na względy słuszności bądź humanitarne.

Niestety nie jest wskazane aby wyszczególnić okoliczności, które mogą zaktualizować zastosowanie przez sąd klauzul rozsądku. Wynika to z ubogiego orzecznictwa, a także faktu, że każdy sędzia powołany do sprawy ocenia wniosek nie tylko w oparciu o przepisy, ale także zgodnie z zasadami zasad logicznego rozumowania, a także doświadczenia życiowego. Nierzadko także sytuacje, w których mogą znaleźć zastosowanie omawiane klauzule, różnią się drobiazgami, ale niezwykle istotnymi, które mają wpływ na pozytywną ocenę sądu.
Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Dozwolone pliki: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Przepisz poprawnie kod z obrazka
Wyświetleń oferty: 102
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie